U bent hier: Home / Analyses

Analyses

19-09-2016

Onverminderd onrustig

by De Griffier — last modified 19-09-2016 06:00

Ondanks het uitdelen met Prinsjesdag door de VVD en de PvdA omdat verkiezingen voor de deur staan is het onverminderd onrustig. De terreurdreiging in Nederland is in jaren niet zo groot geweest. Het er over hebben wat de waarachtige oorzaak is behoort niet tot de mogelijkheid. Politiek en media hebben de keuze gemaakt. Empirische feiten maken daarvan geen deel uit.

De voortgaande strijd tegen terreur drukt een zware stempel. Zowel op de begroting als op de tolerantie van burgers. Groepen worden als minderwaardig weggezet omdat ze een bepaald geloof handhaven. Dat zou het geloof zijn van de personen die de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika hebben gepleegd 11 september 2001.

De Mainstream media en de politiek laten de bewijzen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort links liggen. Alsof niemand er belang bij heeft te weten wat er écht gebeurt is en hoe alles écht is gegaan. Dat dit niet alles is hoeft niet te verbazen. Veel zo niet heel veel van wat dagelijks van belang is voor burgers wordt verzwegen door professionals, of ze leveren een verdraaide kijk op de feiten om ervan te profiteren.

De blatante onwaarheden en harde leugens van vooraanstaande journalisten, verslaggevers en politici zijn de voedingsbodem voor onrust. Burgers begrijpen dat ze bedrogen zijn en willen niet belazerd worden door zij die ze moeten kunnen vertrouwen. Hufterjournalisten dissen vervolgens zogenaamde tuigvloggers in hun massa media en vergeten dat hun leugens knagen aan de wortels van hun bestaan.

Inlichtingen- en veiligheidsdiensten willen toegang tot beveiligde chatomgevingen zoals Whatsapp om terreur te bestrijden. Hadden journalisten en politici gewoon eerlijk hun werk gedaan dan hadden inlichtingen- en veiligheidsdiensten geweten dat uit openbaar toegankelijke bronnen die via internet en Google makkelijk te doorzoeken zijn blijkt dat het georganiseerd terrorisme uit een hele andere hoek komt dan meeste terrorisme bestrijders menen te weten.

 

13-09-2015

Zwaar weer op komst

by De Griffier — last modified 13-09-2015 09:43

Het ongemakkelijke nieuws voor iedereen is dat er extreem zwaar weer opkomst is. Dat het nu goed gaat is relatief. Het had veel beter kunnen gaan met iedereen en de dag van morgen brengt heel veel zorgen. Deze zorgen houden verband met vluchtelingen, terrorisme en oude plannen die eind 19e eeuw ontwikkeld zijn door de helden van Wilders om wereldmacht in handen te laten vallen van de familie die Hitler financierde en concentratiekampen in bezit had.

De Koning kan het niet zeggen, de bewindslieden en kamerleden laten het onbevoegd na, en de pers huichelt mee met de daders van de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Iedereen kan aan de hand van eenvoudige natuurkunde die iedereen op de basisschool krijgt begrijpen dat de vliegtuigen nooit en te nimmer de oorzaak zijn kunnen van het instorten van de torens van de Twin Towers. Wat daarover van officiële en journalistieke zijde beweerd wordt is absoluut onwaar.

Het kan niet. De vliegtuigen bezitten te weinig energie om de hele torens volledig tot stof in het eigen fundament te laten vergaan. Dit betekent dat de Verenigde Staten van Amerika gegijzeld zijn door terroristen. Deze terroristen behoren tot de groep van volgers van de helden van Wilders en hebben schuld aan de torenhoge staatsschuld van Nederland die met Prinsjesdag begroot wordt. Jaar in jaar uit gaat de staatsschuld omhoog om het welvaartsniveau op peil te houden. De schulden worden aangegaan met families en organisaties die in het verleden Hitler hebben gefinancierd en kampen in bezit hadden.

Deze families leverde vroeger de managers van de Joodse getto's in Oost Europa. Het uiteindelijke oogmerk van deze junta is koninklijke onttroning van alle staatshoofden en regeringsleiders en onderwerping van de mensheid aan de regering van deze familie waarvan een prominent vooraanstaand lid de patroon was van de architect van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De feiten worden reeds jaren keer op keer onder de aandacht gebracht van verantwoordelijken in de politiek en journalistiek en keer op keer trekken zij hun neus ervoor op.

De redactie van de Prinsjesdagsites probeert het bar slechte nieuws zo vrolijk mogelijk te brengen. Het is crimineel zoals journalistiek, media en politiek over het hele spectrum van de ideologieën mee huigelt met de grootste criminelen op aarde. De familie die de Joden ritueel heeft laten offeren door priesters in de 'outback' van Europa alsof het geiten en rammen met Jom Kippoer zijn is de rijkste familie op aarde. Wanneer hun kapitaal verdeeld wordt over alle mensen op aarde is iedereen rijk.

Deze mensen hun bezittingen ontvreemde en het geld verdelen onder hun talrijke slachtoffers is gerechtvaardigd want zij zijn volledig verantwoordelijk voor de staatsschulden en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Geert Wilders zou daarvoor moeten pleiten als hij eerlijk was geweest over het belang van Henk en Ingrid. Niemand heeft belang bij Geert Wilders, zijn helden, hun volgers of hun financiers. Met Prinsjesdag moet men voor tegemoetkoming in de staatsschulden bij de familie Rothschild zijn.

Share |
comments powered by Disqus